Ανθολογία της βαλκανικής διηγηματογραφίας (e-book)

Ανθολογία της βαλκανικής διηγηματογραφίας υπό την επιστημονική επιστασία του Δρ. Σταύρου Ντάγιου.

Μετά τις κοσμογονικές μεταβολές της δεκαετίας του 1990, την αποσύνθεση του ανατολικού συγκροτήματος και την παταγώδη θραύση της ομοσπονδιακής Γιουγκοσλαβίας, από την οποία προέκυψαν νέες χώρες, νέες λογοτεχνίες και νέες γλώσσες ή διαλεκτικά τμήματα, η ανθρωπογεωγραφία, η εδαφική ανασυγκρότηση και η πνευματική ανακατανομή μετέβαλαν και το λογοτεχνικο-αισθητικό τοπίο του Αίμου. Προέκυψαν νέες ανάγκες και τέθηκαν νέα κριτήρια που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη βαλκανική εθνολογική, κρατική και γλωσσολογική διασπορά.

Στη συλλογή σταχυολογούνται 68 συγγραφείς, 71 διηγήματα και 34 μεταφραστές, από τα δώδεκα πλέον βαλκανικά κράτη, οι οποίοι καταγράφουν μία καταξίωση στη συνείδηση της κριτικής επιστήμης και ιδίως στην πνευματική συνείδηση του αναγνώστη.

9.49

Περιγραφή

Α΄ έκδοση, Μάιος 2020

Επιστημονική επιστασία: Σταύρος Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ

© Literatus

ISBN: 978-618-84597-1-7