Η Νεοελληνική για Αλβανόφωνους – Σταύρος Γ. Ντάγιος (e-book)

Σκοπός του εγχειριδίου είναι η συστηματική περιγραφή και η χρήση των μορφολογικο-συντακτικών δομών της ΝΕ και οι συντακτικές τους λειτουργίες στην οργάνωση και τη μετάδοση των μηνυμάτων, οι δομές και οι λειτουργίες τους στη γλωσσική πράξη (προφορικό και γραπτό λόγο). Το εγχειρίδιο επιχειρεί μια νέα σύλληψη και συνιστά μια χρηστική επιτομή του συνόλου του επικοινωνιακού συστήματος (λεξιλογικά στοιχεία, μορφολογικές δομές και συντακτικές λειτουργίες). Το βιβλίο δεν αναλώνεται σε γραμματική ανάλυση της γλώσσας, αλλά εστιάζει στις έννοιες και λειτουργίες της. Στις ασκήσεις αποβλέψαμε, κυρίως, στην παραγωγή κειμένων: μηχανισμούς δόμησης (συνοχή, συνεκτικότητα, λεκτικά σύνολα, επαυξημένες και ελλειπτικές προτάσεις, άμεσος και έμμεσος λόγος κ.ά.). Το εγχειρίδιο καλύπτει όλες τις γραμματικές κατηγορίες και τους γραμματικούς τύπους της ΝΕ, τις συντακτικές τους λειτουργίες στην οργάνωση της πρότασης και τη μετάδοση των μηνυμάτων και πληροφοριών.

6.00

Περιγραφή

Σταύρος Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ

Η Νεοελληνική για Αλβανόφωνους

Α΄ έκδοση, 2021

Επιμέλεια έκδοσης: Ελένη Ντίγκου

Φιλολογική θεώρηση: Ορφέας Παπαγιαννίδης

Εξώφυλλο: Γιώργος Παλάντζας

© Literatus

ISBN: 978-618-84597-4-8

Literatus

Οδυσσέως 6, 546 27 Θεσ/νίκη • Τ. +2310516251 • F. +2310533900 www.literatus.gr info@literatus.gr