Πιστοποίηση γλωσσομάθειας της αλβανικής: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων (Α1-Γ2) ΙΜΧΑ

Περίληψη:

Επιμέλεια έκδοσης: Σταύρος Γ. ΝΤΑΓΙΟΣ, Xhensila KODRA–HOTI

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει δείγματα εξεταστικών θεμάτων που αφορούν την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην αλβανική που οργανώνει το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου βάσει του Ν. 4610/2019, άρθρο 248, παρ. 6 (ΦΕΚ 70/τεύχος Α/7-5-2019).

Τα επίπεδα πιστοποίησης ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) ως ακολούθως: Α1 (στοιχειώδης γνώση), Α2 (βασική γνώση), Β1 (μέτρια γνώση), Β2 (καλή γνώση), Γ1 (πολύ καλή γνώση) και Γ2 (άριστη γνώση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ηχητικά αρχεία των αντίστοιχων ενοτήτων κατόπιν επικοινωνίας με τον Εκδοτικό Οίκο Literatus:

Email: info@literatus.gr

T.: 2310516251

30.00

Περιγραφή

ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη

Literatus 2023

σ. 119

ISBN 978-618-5773-04-5

Γλώσσα πρωτοτύπου: Αλβανικά