Πιστοποίηση γλωσσομάθειας της βουλγαρικής: Δείγμα (Α1-Γ2) – IMXA

Επιμέλεια έκδοσης: Σμαράγδα Ι. Αρβανιτίδου, Αντοανέτα Αντόνοβα-Καραγεωργιάδου, Ρουμιάνα Μίχοβα-Κουτσουμπού, Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει υποδείγματα που αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη βουλγαρική που οργανώνει το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου βάσει του Ν. 4610/2019, άρθρο 248, παρ. 6 (ΦΕΚ 70/τεύχος Α/7-5-2019).

Τα επίπεδα πιστοποίησης ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) ως ακολούθως: Α1 (στοιχειώδης γνώση), Α2 (βασική γνώση), Β1 (μέτρια γνώση), Β2 (καλή γνώση), Γ1 (πολύ καλή γνώση) και Γ2 (άριστη γνώση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ηχητικά αρχεία των αντίστοιχων ενοτήτων κατόπιν επικοινωνίας με τον Εκδοτικό Οίκο Literatus:

Email: info@literatus.gr

T.: 2310516251

19.99

Περιγραφή

Επιμέλεια έκδοσης:

Σμαράγδα Ι. Αρβανιτίδου, Αντοανέτα Αντόνοβα-Καραγεωργιάδου, Ρουμιάνα Μίχοβα-Κουτσουμπού, Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη