Πιστοποίηση γλωσσομάθειας της ρωσικής: Δείγμα (Α1-Γ2) – IMXA

Επιμέλεια έκδοσης: Μαριάννα Κριθαριώτη, Τατιάνα Ρατουσνιάκ

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει υποδείγματα που αφορούν τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη ρωσική που οργανώνει το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) για την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου βάσει του Ν. 4610/2019, άρθρο 248, παρ. 6 (ΦΕΚ 70/τεύχος Α/7-5-2019).

Τα επίπεδα πιστοποίησης ορίζονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) ως ακολούθως: Α1 (στοιχειώδης γνώση), Α2 (βασική γνώση), Β1 (μέτρια γνώση), Β2 (καλή γνώση), Γ1 (πολύ καλή γνώση) και Γ2 (άριστη γνώση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ηχητικά αρχεία των αντίστοιχων ενοτήτων κατόπιν επικοινωνίας με τον Εκδοτικό Οίκο Literatus:

Email: info@literatus.gr

T.: 2310516251

 

19.99

Περιγραφή

Επιμέλεια έκδοσης: Μαριάννα Κριθαριώτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ηχητικά αρχεία των αντίστοιχων ενοτήτων κατόπιν επικοινωνίας με τον Εκδοτικό Οίκο Literatus:

Email: info@literatus.gr

T.: 2310516251