Proza tregimtare greke: Botim antologjik dhe bibliografik / Ελληνική διηγηματογραφία: Ανθολόγιο και βιβλιογραφική έκδοση (e-book)

Vëllimi i pranishëm antologjik përmbledh 78 autorë dhe 92 tregime. Marrin pjesë 38 përkthyes; 34 janë përkthime tregimesh të reja që botohen për herë të parë dhe 27 janë ribotuar të rishikuar: 20 tregime janë vjelë nga botime të ndryshme antologjike ose jo, dhe 40 nga periodiku përgjatë kohërave që nga viti 1923 deri në ditët tona; 16 nga shtypi i paraluftës dhe 24 nga periodiku i pasluftës, kryesisht nga revista “Nëntori” dhe gazeta “Drita”, organe të Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë (1945-1991).

Në përmbledhje janë evidentuar 388 zëra bibliografikë që lidhen vetëm me autorët ose përthyesit që janë përmbledhur në vëllim, ndërsa evokohen më shumë se 250 përkthyes (listë joshteruese) të letërsisë greke (prozë dhe poezi) nga gjuha-amë ose nga gjuhë të dyta. Për hartimin e antologjisë janë kontrolluar 122 tituj periodikë të paraluftës dhe 38 të pasluftës, janë konsultuar të gjitha botimet bibliografikë të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë (1912-2004).

//

Ο συλλογικός τόμος «Σύγχρονη ελληνική διηγηματογραφία» στα αλβανικά είναι καρπός πολυετούς βιβλιογραφικής έρευνας και μεταφραστικού κόπου.


Στην ανθολογία σταχυολογούνται 78 νεοέλληνες συγγραφείς με 92 διηγήματα, συμμετέχουν 38 μεταφραστές: 34 διηγήματα δημοσιεύονται για πρώτη φορά, 27 είναι βελτιωμένες μεταφράσεις προηγούμενων εκδόσεων: 20 διηγήματα συλλέχθηκαν από διάφορους συλλογικούς τόμους, 40 από τον περιοδικό τύπο από το 1923 έως σήμερα: 16 ανήκουν στην προπολεμική περίοδο και 24 στην μεταπολεμική, από καταχωρίσεις στο λογοτεχνικό περιοδικό «Nëntori» ή στην λογοτεχνική εφημερίδα «Drita», όργανα της Ένωσης Συγγραφέων και Καλλιτεχνών της Αλβανίας (1945-1991). Τα διηγηματικά δημιουργήματα καταγράφουν μια καταξίωση στη συνείδηση της κριτικής επιστήμης και προπάντων στην πνευματική συνείδηση του νεοέλληνα αναγνώστη, αλλά και του αλβανού αποδέκτη κατά καιρούς, μέσω μεταφράσεων υψηλής ποιοτικής λογοτεχνικής στάθμης. Ο τόμος πλαισιώνεται από 388 βιβλιογραφικά λήμματα που αφορούν μόνο τους ανθολογούμενους συγγραφείς ή μεταφραστές, μνημονεύονται τα ονόματα περισσότερων από 250 μεταφραστών της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα αλβανικά (μη εξαντλητικός κατάλογος). Για την περιεχομενική συγκρότηση του τόμου χρειάστηκε η έρευνα σε 122 τίτλους προπολεμικών και 38 μεταπολεμικών περιοδικών, ενώ προσπελάστηκαν όλες οι βιβλιογραφικές εκδόσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αλβανίας (1912-2004).

14.99

Περιγραφή

Τιμή ebook: 14,99 €

Proza tregimtare greke: Botim antologjik dhe bibliografik / Ελληνική διηγηματογραφία: Ανθολόγιο και βιβλιογραφική έκδοση

Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Stavri J. DAJO (Σταύρος Γ. Ντάγιος)