Shqipja për greqishtfolësit, Vëllimi I, (A1-A2) – Stavri Dajo

Περιγραφή εκδότη

Το εγχειρίδιο –το οποίο καλύπτει τις ανάγκες πιστοποίησης για το επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-Α2– απευθύνεται σε Ελληνόφωνους που επιθυμούν να μάθουν την αλβανική γλώσσα και σε αλβανούς μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, τόσο σε όσους δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα, όσο και σε εκείνους που προσβλέπουν να συστηματοποιήσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους, σε σπουδαστές που θα αρκεστούν σε αυτό το βιβλίο και σε εκείνους που θα συνεχίσουν τη μάθηση με τους υπόλοιπους δύο τόμους ή θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Αλβανία. Το βιβλίο περιέχει σημειώσεις και οδηγίες στην ελληνική για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές και αποτελεί χρήσιμο βοήθημα και για όσους επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της αλβανικής.

Përshkrim

Libri destinohet si për studentët që nuk kanë asfare njohuri të gjuhës shqipe,
ashtu edhe për ata që, në një mënyrë ose në një tjetër, synojnë të sistemojnë dhe të kristalizojnë dijet e tyre,
marrë nga librat apo leximet, apo dhe nga ligjërimi i përditshëm,
kryesisht me emigrantë shqiptarë që kanë kulturë gjuhësore mbi nivelin e të folmeve të tyre krahinore.

29.99

Περιγραφή

Stavri J. DAJO

Shqipja për greqishtfolësit Vëll. I (A1-A2)

Botimi i 1-rë, 2022

© Literatus

ISBN: 978-618-84597-6-2